Tag Archives: expoziţie de sculptură

Rudolf Bone

BONE portret de artistRudolf Bone
n. 1951 la Oradea

Absolvent al Institutului de Arte plastice si decorative “Ion Andreescu” Cluj – Sculptura 1976

Despre „Expansiuni” (sau „Muzica sferelor”)

Există o tendinţă, un vis al omului de a se elibera de chingile materiei, de legile gravitaţiei, de a pătrunde într-un spaţiu spiritualizat, este de fapt o nostalgie a Edenului primordial. Beţia vitezei, bucuria plutirii la suprafaţa apei, plăcerea astronauţilor în starea de imponderabilitate, visul de a zbura ca pasărea, sau de a levita ca un ascet oriental, sunt “trăiri” pe care omul le are dintotdeauna.

M-a mânat dorinţa de a elibera sculptura pe care o practic de “apăsarea” masei materiale, să o “scap” de gravitaţie, să-i confer o stare poetică, muzicală.

Preocuparea pentru relaţia ce există între spaţiu, formă, volum, timp, pe de o parte şi dorinţa de a spiritualiza sculptura, m-au determinat să recurg la elemente cât mai puţine în a exprima gândurile, trăirile interioare. Doresc să fac mai degrabă o poezie a sculpturii decât sculptură propriu zisă. Determin forma să se desfăşoare în spaţiu fără a folosi volum încărcat cu masă. Pentru mine, ca şi pentru alţi sculptori care au ales să abordeze sculptura abstract-spaţială, vidul (golul) este şi el material de lucru. Pot spune că fac un colaj al decupajelor din mediu, intersectând, prin elementele pe care le desfăşor în cele patru zări, imagini ce transpar prin golurile lucrărilor mele.

Pitagora este primul care intuieşte adevărul sublim, cum că aştrii în traiectoria lor cerească au sunete aparte şi împreună compun o armonie, numind-o „Muzica sferelor”. Tot el e cel ce intuieşte relaţia dintre armonia numerelor şi cea a notelor muzicale. El consideră pe bună dreptate că această armonică sonoritate a aştrilor e percepută nu atât senzorial, cât intelectual.
O astfel de armonie, între formă, spaţiu, mişcare, care să aibă reverberaţii sonore, am dorit să sugerez şi eu.

Nevoia de muzică a condus la colaborarea cu prietenul meu, muzicianul Ovidiu Iloc, care a compus o armonie muzicală ce însoţeşte fericit imaginile filmate din expoziţiile mele, ce sunt cuprinse sub genericul de „Expansiuni”.

Rudolf Bone
Oradea, 05.02.14