FAR

Fundaţia Alternative România (FAR) a fost înfiinţată la Oradea, la data de 29 martie 1999 şi constituie o alternativă pentru formare profesională şi dezvoltare.

Viziunea FAR: promovarea valorilor societăţii civile în scopul dezvoltării durabile a comunităţii.

Misiunea FAR: creşterea impactului societăţii civile în dezvoltarea durabilă a comunităţii, prin educaţie formala şi non-formală, participare publică activă şi dezvoltarea de parteneriate la nivel intern si extern.

Strategia FAR vizează:

 • Promovarea educaţiei alternative, non-formale
 • Crearea premizelor pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii
 • Organizarea de schimburi interculturale şi activităţi de mobilitate

Direcţiile de acţiune FAR:

 • Educaţie formală şi non-formală
 • Participare publică activa
 • Parteneriate interne şi externe

FAR

Fundatia Alternative Romania (FAR) was founded in Oradea, on the 29th of March 1999, and represents an alternative for professional formation and development.

The FAR Vision: the promotion of civil society values with the goal of a durable development of the community.

The FAR Mission: the growth of the impact of civil society in the lasting development of the community, through formal and in-formal education, active public participation and the development of internal and external partnerships.

The FAR Strategy:

 • The promotion of informal, alternative education.
 • The creation of the conditions for a lasting development of the community
 • The organization of inter-cultural exchanges and mobility activities

FAR’s directions for action:

 • Formal and in-formal education
 • Active public participation
 • Internal and external partnerships
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: