Concept

Gala Traficantului de Cultură Internaţional este un eveniment realizat la iniţiativa asociaţiei culturale

Experiment. Teatru. Clandestin. , cu sprijinul Fundaţiei Alternative România

Despre Eveniment:

Gala Traficantului de Cultură Internaţional este festivalul producţiilor de nişă, al experimentului şi experimentalului, al noilor formule şi răsturnări de convenţie sau, altfel spus, este piaţa de schimb a noutăţilor spectaculare. GTCI se defineşte şi ca un baromentru al artei spectacolului, de aici şi de aiurea. Aici se pot vedea producţii de top aparţinând celor mai variate direcţii, festivalul urmărind realizarea unor evenimente culturale, acolo unde tinerii se întâlnesc, în vederea atragerii lor înspre cultură, artă şi tradiţie.

Note:

Gală Serbare mare, cu caracter solemn ( cu sau fără reprezentaţii artistice ) , având drept scop punerea în evidenţă a unor valori ( materiale sau spirituale )

TraficantPersoană care practică traficul

CulturăTotalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori.

InternaţionalCare are loc între mai multe naţiuni, La care participă reprezentanţii mai multor state; care are o importanţă ce depăşeşte graniţele unei singure ţări

TRAFICANTUL INTERNAŢIONAL –  persoană care practică traficul şi în afara graniţelor ţării

Traficant de cultură – care se ocupă cu traficul de cultură

Gala traficantului de cultură – serbarea (sarbatoarea)  traficantului de cultură – international – traficantul international de cultură – care practică traficul şi în afara graniţelor ţării – Gala Traficantului de Cultură Internaţional – Sărbătorirea persoanelor care se ocupa cu traficul (licit sau illicit) de cultură şi arta pe teritoriul patriei dar şi în afara graniţelor acesteia.

Simbol:

G. – gală; grup; generaţie; gand; greşală, geniu…

T. –  traficant; tânăr; teatru; timp; tensiune; tentativă…

C. – cultură; curiozitate; creativitate; compromis; cercetare; contemplaţie; cinema…

 I.– internaţional; instalaţie; intuiţie; independent; idee; infinit…

 

( Sebastian Bărbălan, Experiment. Teatru. Cladestin., iniţiator GTCI )

Concept

 

The International Gala of the Cultural Trafficker is an event that was created on the basis of an initiative from

Experiment.Teatru.Clandestin , with the support of Fundatia Alternative Romania

About the event:

GCTI is the festival of niche productions, of the experiment and the experimental, of new formulas and breaking convention, or, better said, it is a trading place of spectacular novelties. GCTI can also be defined as a baromenter of the art of putting on a show, locally and internationally. Here you can witness top productions from the most varied directions, the festival aiming at the creation of cultural events, in the places where young people meet, to attract them toward culture, art and tradition.

Notes

Gala – Great celebration, with a solemn character (with or without artistic representations), having as its goal the highlighting of certain values (material or spiritual)

Trafficker – Person that practices trafficking

Culture – The totality of values of a material or spiritual sort, created by mankind and the institutions that are necessary for the communication of these values.

International – That takes place between more than one nation; in which the representatives of more than one state participate.

International trafficker – a person that practices traffic in more than one country

Cultural trafficker – person that is involved in cultural traffic

Gala of cultural traffic – the celebration of the cultural trafficker – international – that practices cultural traffic also outside the borders of the country – the International Gala of the Cultural Trafficker – the celebration of the people that are involved in the (legal or illegal) traffic of culture and art on the territory of the host country and outside the borders of the country.

Symbol

G – gala, group, generation, genius

T – trafficker, theatre, time, tension, tentative

C – culture, curiosity, creativity, compromise, contemplation, cinema

I – international, installation, intuition, independent, idea, infinity

Sebastian Barbalan, from Experiment.Teatru.Clandestin, founder of GTCI)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: