E.T.C.

Experiment. Teatru. Clandestin.

În urmă cu 12 ani, Sebastian Bărbălan, Nora Chiriac, Mihai Vieru  şi Mirela Jurcă (membri fondatori), au decis să ofere publicului larg “o gură de aer proaspăt“ şi astfel a luat naştere asociaţia de teatru independent “Experiment. Teatru. Clandestin”. Dintre membri fondatori au rămas doar doi: Nora Chiriac şi Sebastian Bărbălan, Un ajutor semnificativ l-a avut şi Facultatea de Muzică specializarea actorie , care a acordat credit acestui grup, ajutându-l ori-de-câte ori a fost nevoie.

Funcţionând în spiritul ideii de “únitate prin diversitate”, E.T.C. şi-a propus să pună în scenă spectacole pe limba tuturor. Aşadar, la începutul acestui an a avut loc în Cluj un eveniment care a purtat numele de “Săptămâna de Teatru fără pile”, în care au fost prezentate o parte din producţiile companiei : “Talk show sau Gabriela şi-a extirpat un ovar” de S. Caraman, “Conu` Leonida faţă cu reacţiunea” după I. L. Caragiale, “Good bye, America”,  “Sfârşit de partidă” de S. Beckett şi “Veronica sau supliciul speranţei”.

 • Asociaţia Culturală Experiment. Teatru. Clandestin. (E.T.C.) – grup profesionist independent, este prezent pe scena românească şi internaţională din 1999, funcţionând sub diferite denumiri sau sub egida mai multor teatre.
 • Prezent la festivalul de la Sighişoara în 1999 cu spectacolul Sufletul Graalului, Festivalul Eclipsei, Râmnicu-Vâlcea cu spectacolul Fratricid.
 • În 2000 pune în scenă la Teatrul Odeon spectacolul Capricii(spectacol perfecţionat în timp, propus şi pentru Festivalul din Venezuela). Acest spectacol a participat la festivalul internaţionalTravnevii Festival din Kiev, Ucraina cu un impact considerabil la public şi critică de specialitate, fiind apreciat că “un spectacol plin de ironie şi tragism, a cărui calitate este sinceritatea…”, articol apărut în revista Week’s Mirror -Alexandr Vinogradov. Spectacolul este reluat în acelaşi an (2000), pe scena Teatrului Odeon.
 • Între 2001-2002, din motive financiare, trupa nu va pune nimic în scenă, reluându-şi activitatea un an mai târziu cu  o piesă a dramaturgului Ştefan Caraman (Talk Show).
 • În 2003 se reia spectacolul Capricii, participând  la Festivalul Internaţional “Apostrophe 99” Praga, unde se bucură din nou de aprecierea publicului şi a criticii, obţinând o invitaţie specială la Festivalul Fiesta!, Caracas-Venezuela, pe care nu o va onora din motive financiare.
 • Tot în 2003, câştigă un concurs de proiecte şi pune în scenă piesa Talk Show, de Ştefan Caraman, regia Sebastian Bărbălan. Spectacolul a participat la două festivale, Festivalul Atelier – Sf. Gheorghe (unde a câştigat Premiul Special al Juriului), 2004 şi Festivalul Apostrophe ´99 – Praga, Cehia, 2004.
 • În decembrie 2004 scoate spectacolul Good Bye America, regia Sebastian Bărbălan.
 • În 2005 pune în scenă spectacolul Englezeşte Fără Profesor,regia Sebastian Bărbălan.
 • Spectacolele Good Bye America şi Englezeşte Fără Profesor au fost selecţionate pentru Festivalul de Teatru Scurt, Oradea din noiembrie 2005.
 • Octombrie 2005- Iunie 2006 Asociaţia E.T.C. a colaborat cu Chanson Cafe, pentru o stagiune de vizionări de filme de artă,
 • În 2006 trupa a pus în scenă două spectacole, Ceauşescu is my Love – regia Sebastian Bărbălan, creat în colaborare cu Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, care a avut loc în viitorul sediu al muzeului (spaţiu încă neamenajat) şi Grady McNeil, regia Lacramioara Aron& Nora Chiriac, spectacol experiment, pentru că am creat de fapt două spectacole diferite pornind de la acelaşi text.
 • În 2007 E.T.C. în colaborare cu Universitatea din Oradea, Facultatea de Muzică, Secţia Arta Actorului, montează spectacolul „Piese scurte” după texte de A.P. Cehov, regia Sebastian Bărbălan;
 • În 2008 se continuă colaborarea cu Universitatea Oradea, punându-se în scenă spectacolele Talk Show de Ştefan Caraman, Sfârşit de partidăde Samuel Becket, Veronica sau supliciul speranței, regia Sebastian Bărbălan şi Conu’ Leonida faţă cu reacţiunea, regia Nora Chiriac şi Sebastian Bărbălan;
 • În mai 2008 Asociaţia de Teatru Experimental Clandestin în colaborare cu Music & Irish Pub a organizat, în Cluj, Săptămâna teatrului fără pile, care a cuprins 5 producţii ale Asociaţie: Talk Show,Goodbye AmericaConu Leonida faţă cu reacţiuneaVeronica sau supliciul speranţei şi Sfârşit de partidă;
 • În septembrie 2008 spectacolul Conu Leonida faţă cu reacţiuneaparticipă la Festivalul Teatrului de Pub (Chanson Cafe) din cadrul Toamnei Orădene;
 • 2009-2010 Laborator de teatru experimental
 • 2010 – prezentare rezultatelor laboratorului: Gala Traficantului de Cultură în cadrul festivalului Studfest Oradea 2010, în premieră prezentarea piesei [Pe]trecere de pietoni.


Preşedinte: Sebastian Bărbălan – regizor, actor

E.T.C.

Twelve years ago, Sebastian Barbalan, Nora Chiriac, Mihai Vieru and Mirela Iurca (founding members) decided to offer “a breath of fresh air” to the large audience, and so, the independent theatre association “Experiment.Teatru.Clandestin” was formed. Out of the founding members, there remained only two: Nora Chiriac and Sebastian Barbalan. A special source of help was also the Faculty of Music: Specialization Acting, that has given credit to the group, helping it anytime they needed it.

Acting on the basis of the motto “Unity in diversity”, E.T.C. has made it its goal to stage shows in everybody’s language. So, at the beginning of the year, Cluj hosted an event that bore the name “ The Theater Week with no strings attached” (“Saptamana de Teatru fara pile”) , in which a part of the theatre company’s productions were staged: “Talk Show” by S. Caraman, “Conu` Leonida faţă cu reacţiunea” by I. L. Caragiale, “Good bye, America”,  “Endgame” by S. Beckett and “Veronica sau supliciul speranţei”.

The Cultural Association Experiment.Teatru.Clandestin. (E.T.C) – a professional independent group, is present in the Romanian and international scene since 1999, functioning under diverse names or under the banner of diverse theatres.

 • Present at the Sighisoara festival in 1999 with the performance : “ The soul of the Grail”, at the Eclipse Festival in Ramnicu Valcea with the show “Fratricide”.
 • In 2000 the group stages the show “Caprices” (a show perfected in time, proposed also for the Venezuela Festival).  This show has also been staged at the International Travnevii Festival in Kiev, Ukraine, with a considerable impact on the audience and the specialized critics, being rated as a “ show that is full of irony and tragedy, whose positive trait is its sincerity…”, article that appeared in the magazine Week’s Mirror.- Alexandr Vinogradov. The show is presented in the same year on the stage of the Odeon Theatre.
 • Between 2001-2002, the group does not stage any production on the basis of financial issues, but has a comeback a year later with the play “Talk Show” by Stefan Caraman.
 • In 2003 they recreate the play “Caprices”, participating in the International Festival “Apostrophe 99” in Prague, where they enjoy the audiences and the critics’ appreciation once more, obtaining a special invitation to the “Fiesta!” Festival in Caracas, Venezuela, that they could not honor due to financial reasons.
 • Also in 2003, they win a project competition and stage the play “Talk Show” by S. Caraman, directed by Stefan Barbalan. The show was presented in two festivals: the “Atelier” festival 2004 in Sf. Gheorghe  where it won the special jury prize, and the “Apostrophe ’99” festival in Prague, 2004.
 • In December 2004, the play “Goodbye America”, directed by Sebastian Barbalan, is staged.\
 • In 2005, they stage the show “English without a teacher”, directed by Sebastian Barbalan
 • The shows “Goodbye America” and “English without a teacher” were chosen for the Short Theatre Festival in Oradea in November 2005
 • In October 2005 – June 2006, the group collaborated with Chanson Café for a stint of art film projections.
 • In 2006, the group staged two shows: “Ceausescu is my love”, directed by Sebastian Barbalan, created in collaboration with Muzeul Tarii Crisurilor, Oradea, that took place in the new headquarters of the latter, and “Grady McNeil”, directed by Lacramioara Aron / Nora Chiriac, an experimental show, because two stories were created based on the same text.
 • In 2007, E.T.C., collaborating with the University of Oradea, the Faculty of Music: Section Art of the Actor, stage the show “ Short plays” by A.P. Chekhov, directed by Sebastian Barbalan.
 • In 2008, the collaboration with the University of Oradea continues, the group staging the shows: “Talk Show” by S. Caraman. “Endgame” by S. Beckett, “ Veronica or the agony of hope”, directed by Sebastian Barbalan, and “Conu` Leonida faţă cu reacţiunea” by I. L. Caragiale, directed by Nora Chiriac and Sebastian Barbalan.
 • In May 2008, the E.T.C collaborated with Music & Irish pub in Cluj, and organized the “ The Theater Week with no strings attached” (“Saptamana de Teatru fara pile”), that offered 5 of the group’s shows: “Talk show”, “Goodbye America”, “Conu` Leonida faţă cu reacţiunea”,”Veronica or the agony of hope” and “Endgame”.
 • In September 2008, the show: “Conu` Leonida faţă cu reacţiunea” participates in the Pub Theatre Festival at Chanson Café during the Oradea Autumn Festival.
 • 2009-2010 Experimental theatre workshop
 • 2010, the presentation of the results of the workshop: the International Gala of the Cultural Trafficker, during Studfest Oradea 2010. Premiere of the play “(Pe)trecere de pietoni”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: