Corina Baciu Urzica

CORINA BACIU URZICA

-TITLE Reboot

-YEAR 2012

-DIRECTOR Baciu Corina

-SCREENPLAY Baciu Corina

-EDITING Baciu Corina, Tibor Fekete

-MUSIC/SOUND BY Baciu Corina

-SYNOPSIS

Reboot aparţine aceleiaşi familii de termini utilizaţi de limbajul lumii virtuale din care face parte şi cel enunţat de tematica acestei manifestări artistice – Sign out. Se propune însă mai mult decât ieşirea şi părăsirea unei stări sau situaţii şi se lansează ca soluţie necesitatea restartării, repornirii, reiniţializării unui sistem care se dovedeşte îngheţat, blocat, care “nu mai răspunde”.

Mesajul lucrării este completat de apropierea fonetică între reboot şi termenul în limba română rebut cu înţelesul de produs defect, care nu respectă standardele de caliatate. Societatea postcomunistă în care trăim este invadată de rebuturile unei lumi care nu se vrea trecută, promovează şi produce rebuturi. Mentalul nostru funcţionează defectuos fiind “agăţat” de rămăşiţele unui lumi de care încă nu ne putem desprinde iar “omul de tip nou”, unul din produsele ratate ale acestui grandios proiect utopic este încă prezent în şi lângă noi.

Am optat cu toţii pentru ieşirea din spaţiul concentraţionar comunist fără să ştim ce ne aşteaptă şi încotro s-o luăm. Lipsiţi de încredere în noi şi în ceilalţi, azi, după 20 de ani, sperăm în producerea unui miracol salvator care să reanimeze funcţiile vitale ale unei lumi bolnave şi să restarteze un sistem încremenit încă în trecut.

Reboot belongs to the same family of terms used in the language of the virtual world with the one enunciated by the theme of this artistic reunion- Sign out. It is proposed more than leaving out a situation and it is launched as a solution  the need  of restarting by resetting a frozen and blocked system that “is not responding”.
The message is completed by the phonetic  nearness between  the term  reboot and the Romanian word “rebut”  meaning a remnant product that fails to comply the quality standards. The post-communist society in which we live is still overrun by the remnants of a world that clings to the past,  promoting and  producing remnants. Our mind is malfunctioning being stuck by the remnants of a world from which we cannot detach  and the “new  man”, one of the missed products of this grandiose utopian project is still present in us and in those around us.
We  choose for getting out from  the communist space without knowing what is waiting us and which way shell we go. Lacking confidence in ourselves and  in others, today, after 20 years, we hope for a saving miracle which can revive the vital functions of a sick world and  to reboot a system still stuck in the past

Advertisements

About GTCI

GTCI este un eveniment cultural care are ca scop promovarea producţiilor experimentale, într-un efort de a face ca şi oraşul Oradea să devină vizibil în sfera internaţională a artelor şi a circuitului cultural. Printre secţiunile acestei gale se numără piese de teatru, concerte, filme, arte vizuale, expoziţii de fotografie, ateliere de teatru şi lansări de carte. Artiştii invitaţi sunt din România şi din străinătate. Pentru mai multe informaţii, ne puteţi scrie la gtci.romania@gmail.com! View all posts by GTCI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: